Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přes Slatinný potok mezi bývalými osadami Paseka a Zettlova Hůrka

Přes Slatinný potok mezi bývalými osadami Paseka a Zettlova Hůrka (březen 2021) (rubrika ŠUMAVA – lokality)

Možná poslední pozůstatky zimy začátkem března 2021 doprovázela předjarní atmosféra v okolí Slatinného potoka a bývalých osad Paseka a Zettlova Hůrka. Ranní bezmračná obloha se ale během dopoledne postupně pokryla souvislou oblačností, čímž ztratila na své fotogeničnosti. Tím byla poznamenána i otevřená krajina, takže bylo třeba „přesedlat“ na bližší okolí a více se zaměřit na detail. Prostřednictvím pořízených fotografií se můžete podívat na tato místa:

- bývalá osada Paseka - začátek trasy u silnice z Hartmanic do Železné Rudy po cyklostezce č. 33. Paseka byla významná hlavně brusírnou skla a zrcadel firmy Fürth & Pollak.  Osada, stejně jako menší nedaleká Zettlova Hůrka, zanikla v 50. letech, kdy tady byl zřízen vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda a všechna stavení byla rozstřílena  

- Slatinný potok – cyklostezka č. 33 jej po 700 m od výchozího místa překračuje po dřevěném můstku. Slatinný potok pramení pod Pancířem a tvoří pravostranný přítok řeky Křemelné. Od jeho toku bylo u bývalé osady Paseka vedeno několik vodních kanálů, které sloužily jako náhony pro vodní kola k pohonu strojů na broušení skla, hamru a pily

- lesní cesta směřující od cyklostezky (po 300 m od lávky přes Slatinný potok) k bývalé osadě Zettlova Hůrka. V jejím okolí je úsek s vichřicí vyvrácenými a po napadení kůrovcem uschlými stromy a jeden bývalý, dnes už zarůstající, vodní kanál)

- bývalá osada Zettlova Hůrka – po několika domech v blízkosti Jezerního potoka, který pramení pod Plesnou a protéká jezerem Laka, lze vidět už jen pár zbytků sutin. Louky postupně zarůstají jehličnatými a listnatými dřevinami

- můstek přes Slatinný potok umožňuje spojení po asfaltové silničce mezi bývalými osadami Paseka a Zettlova Hůrka (vjezd je možný jen na udělenou výjimku ze zákazu vjezdu)

- vrch Cetl je v mapách uváděn jako kóta 894 m. Ze silničky od můstku přes Slatinný potok vede na vrchol 600 m dlouhá lesní cesta s převýšením 55 m. Nejvyšším bodem je seskupení vrcholových skalek. I když je okolí poznamenáno vývraty, úplnému výhledu brání vysoké níže rostoucí stromy. Lze odtud spatřit Hůrecký vrch, Polom, Vysoký hřbet a Křemelnou. 

Celá trasa, kterou v podstatě tvoří 7 km dlouhý okruh kolem vrchu Cetl, je znázorněna v mapce

Na snímky se podívejte ve fotogalerii ZDE        nebo klikněte na mapku

paseka-slatinny-potok-zettlova-hurka.jpg